نشریه علمی"راهبرد مدیریت مالی"

 لطفا قبل از ارسال مقاله به قسمت راهنمای نویسندگان مراجعه فرمایید.

 در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده، مقالات جهت ارزیابی به داوران ارسال نخواهد شد.

مقالات توسط دو داور و داور تطبیقی بررسی میشود و درهرمرحله از داوری امکان عدم پذیرش مقاله وجوددارد.

این نشریه از سامانه مشابهت یاب "سمیم نور" استفاده میکند.

پس از صدور نامه پذیرش، هیچگونه تغییری در اطلاعات شناسنامه ای مقاله داده نخواهدشد.

 

دسترسی به مقالات این سایت آزاد است.

 هزینه داوری مقاله: 1500000 ریال که بعد از تایید مقاله برای ارسال به داوری اخذ می‌شود؛

 هزینه چاپ مقاله: 1500000 ریال که بعد از پذیرش مقاله برای چاپ اخذ می‌شود؛

 

 

اختیار غیرتجاری -غیر اشتقاقی Cc-By-NC-ND 

این مجوز صرفا به دیگران اجازه فروگذاری وبه اشتراک گذاشتن اثر را می دهد تا زمانیکه هیچ گونه تغییر اثر و استفاده تجاری از آن صورت نگیرد.

شماره جاری: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 26، پاییز 1398، صفحه 1-250 

6. قیمت گذاری اختیار معامله با روش تحلیلیِ جدید برای معادله بلک شولز

صفحه 135-155

مهدی ابوالی؛ مریم خلیلی عراقی؛ حسن حسن آبادی؛ احمد یعقوب نژاد


7. بیش اطمینانی مدیریت و هزینه‌های تحقیق و توسعه

صفحه 157-173

یاسر رضائی پیته نوئی؛ مهدی صفری گرایلی؛ محمد غلامرضاپور