نویسنده = حمیدرضا فعالجو
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر شاخص ریسک کشوری بر بازده بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 49-78

حمیدرضا فعالجو؛ عسل صادقپور