نشریه علمی"راهبرد مدیریت مالی"

 لطفا قبل از ارسال مقاله به قسمت راهنمای نویسندگان مراجعه فرمایید.

 در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده، مقالات جهت ارزیابی به داوران ارسال نخواهد شد.

مقالات توسط دو داور و داور تطبیقی بررسی میشود و درهرمرحله از داوری امکان عدم پذیرش مقاله وجود دارد.

این نشریه از سامانه مشابهت یاب "سمیم نور" استفاده می‌کند.

پس از صدور نامه پذیرش، هیچگونه تغییری در اطلاعات شناسنامه ای مقاله داده نخواهدشد.

نویسندگان موظف هستند در زمان ارسال مقاله، فایل‌های نرم‌افزاری از قبیل متلب، ای ویوز و اکسل را ارسال نمایند.

 

دسترسی به مقالات این سایت آزاد است.

 هزینه داوری مقاله: 1500000 ریال که بعد از تایید مقاله برای ارسال به داوری اخذ می‌شود؛

 هزینه چاپ مقاله: 1500000 ریال که بعد از پذیرش مقاله برای چاپ اخذ می‌شود؛

 

 

اختیار غیرتجاری -غیر اشتقاقی Cc-By-NC-ND 

این مجوز صرفا به دیگران اجازه فروگذاری وبه اشتراک گذاشتن اثر را می دهد تا زمانیکه هیچ گونه تغییر اثر و استفاده تجاری از آن صورت نگیرد.

شماره جاری: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 28، بهار 1399 

مقاله پژوهشی

1. بررسی قابلیت پیش بینی پذیری نقاط شروع و پایان روند کوتاه مدت قیمت سهام با استفاده از شبکه احتمالات بیزین

صفحه 10-30

10.22051/jfm.2020.22949.1838

محمد مشاری؛ حسین دیده خانی؛ کاوه خلیلی دامغانی؛ ابراهیم عباسی


4. چهارچوب مفهومی تامین مالی کارآفرینی در ایران

10.22051/jfm.2019.23096.1958

مسعود غلامپور؛ سعید شیرکوند؛ عزت اله عباسیان؛ وحید محمودی


ابر واژگان