نویسنده = حسین دیده خانی
مقاله پژوهشی: شبیه‎ سازی تأثیر شوک‎های نفتی و ارزی بر ریسک سیستماتیک و بازده قیمتی سهام شرکت‎ها: رویکرد DSGE

دوره 7، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 123-154

10.22051/jfm.2019.20448.1673

میثم کاویانی؛ پرویز سعیدی؛ حسین دیده خانی؛ سید فخرالدین فخرحسینی


طراحی الگوی جامع شناسایی و رتبه‌بندی ریسک‌های اوراق بهادار اسلامی

دوره 6، شماره 4، دی 1397، صفحه 61-87

10.22051/jfm.2018.21028.1711

محمد شعبانی ورنامی؛ حسین دیده خانی؛ علی خوزین؛ آرش نادریان