کلیدواژه‌ها = ریسک سقوط قیمت سهام
طراحی مدلی برای پیش‌بینی ریسک سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 10، شماره 3، مهر 1401، صفحه 161-186

10.22051/jfm.2022.33850.2456

فرزانه ولی زاده؛ امیر محمدزاده؛ محسن صیقلی؛ محسن ترابیان


بیش اطمینانی مدیران و ریسک سقوط قیمت سهام

دوره 6، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 192-217

10.22051/jfm.2018.15245.1366

مهدی بشکوه؛ فاطمه کشاورز