کلیدواژه‌ها = تحلیل سلسله مراتبی
شاخص چندبعدی ارزیابی انعطاف‌پذیری مالی

دوره 11، شماره 4، دی 1402، صفحه 173-196

10.22051/jfm.2020.30323.2327

وحید تقوی فردود؛ رسول برادران حسن زاده؛ احمد محمدی


اولویت‌بندی و تحلیل شیوه‌های تأمین مالی مشارکتی برای پروژه‌های شهری

دوره 6، شماره 3، آبان 1397، صفحه 81-108

10.22051/jfm.2018.16704.1456

ناصر `یارمحمدیان؛ علی مریدیان پیردوستی؛ رضا نصر اصفهانی