کلیدواژه‌ها = ریسک
بررسی اثر شتاب قیمت در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس ریسک و واکنش کمتر از حد

دوره 11، شماره 4، دی 1402، صفحه 25-50

10.22051/jfm.2023.43538.2814

حسنعلی سینایی؛ رحیم قاسمیه؛ مهتاب اصلاحی؛ سیده یگانه حسینی


مقاله پژوهشی: شبیه‎ سازی تأثیر شوک‎های نفتی و ارزی بر ریسک سیستماتیک و بازده قیمتی سهام شرکت‎ها: رویکرد DSGE

دوره 7، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 123-154

10.22051/jfm.2019.20448.1673

میثم کاویانی؛ پرویز سعیدی؛ حسین دیده خانی؛ سید فخرالدین فخرحسینی


اقلام خارج ترازنامه و عملکرد بانک‌های تجاری

دوره 5، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 135-158

10.22051/jfm.2017.14510.1317

مریم دولو؛ حسن قلری؛ آرین صفری