کلیدواژه‌ها = نقدشوندگی سهام
تأثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین نقدشوندگی و ارزش شرکت

دوره 10، شماره 2، تیر 1401، صفحه 47-76

10.22051/jfm.2022.38650.2618

حمیدرضا گنجی؛ مهران جهاندوست مرغوب؛ ثریا ویسی حصار؛ هاشم نصیری فر