کلیدواژه‌ها = درماندگی مالی
توانایی ماشین بردار پشتیبان در پیش بینی احیای مالی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 169-184

10.22051/jfm.2023.35495.2532

;کاظم هارونکلایی؛ سیدعلی نبوی چاشمی؛ قدرت اله برزگر؛ ایمان داداشی


درماندگی مالی به عنوان عاملی برای وقوع مدیریت سود

دوره 3، شماره 3، مهر 1394، صفحه 25-47

10.22051/jfm.2015.2262

ناصر ایزدی نیا؛ غلامرضا منصور فر؛ موسی رشیدی خزایی