کلیدواژه‌ها = نظریه نمایندگی
فرصت های رشد، پایداری سود و ارزش گذاری جریان های نقد آزاد

دوره 5، شماره 3، آذر 1396، صفحه 45-74

10.22051/jfm.2017.14796.1334

سید مجتبی حسینی؛ عبدالکریم مقدم؛ زهره رئیسی؛ غلام رضا احمدی


ارتباط میان ساختار مالکیت و عملکرد مالی شرکت ها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 3، دی 1392، صفحه 65-88

10.22051/jfm.2014.969

نظام الدین رحیمیان؛ فرزین رضایی؛ فرانک سادات میرعبداللهی