موضوعات = انتخاب پرتفوی؛ تصمیمات سرمایه‌گذاری؛ تصمیمات تخصیص دارایی
مدل سازی ساختاری تفسیری عوامل موثر بر آگاهی بخشی اعلان قیمت سهام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1402

10.22051/jfm.2023.44178.2839

محمدحسین رمضانی زارع؛ میثم عرب زاده؛ علی نمکی؛ محمد علی پور