بررسی واکنش کمتر از حد انتظار بازار به اخبار اعلان سود حسابداری: مدل مرزی تصادفی

دوره 1، شماره 2، مهر 1392، صفحه 1-14

10.22051/jfm.2014.959

غلامرضا کردستانی؛ سپیده سپیددست؛ ریحانه لاریجانی


ارزیابی عملکرد و رتبه‏بندی صندوق‏های سرمایه‏گذاری

دوره 2، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-20

10.22051/jfm.2015.974

حسنعلی سینایی؛ هادی بصیرزاده؛ مهسا صمندر


بررسی رابطه چرخه عمر شرکت ها و نقدشوندگی سهام شرکت ها

دوره 2، شماره 3، آذر 1393، صفحه 1-25

10.22051/jfm.2015.987

سید علیرضا صدر؛ علی اصغر انواری رستمی؛ محمد حسین ودیعی


سیاست تقسیم سود: آزمون تجربی نظریه کئترینگ در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-20

10.22051/jfm.2015.1957

فریدون رهنمای رودپشتی؛ شهرام بابالویان؛ مهردخت مظفری


بررسی رابطه ویژگی های حاکمیت شرکتی و طرح ریزی مالیات شرکتی

دوره 3، شماره 2، تیر 1394، صفحه 1-21

10.22051/jfm.2015.2165

محمدعلی آقایی؛ علی اصغر انواری رستمی؛ محمدعلی ساری؛ یونس سلمانی


بررسی ارتباط بین نوع رشد و ساختار سرمایه واحدهای تجاری

دوره 4، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 1-23

10.22051/jfm.2016.2479

امید پور حیدری؛ محمد حسین ودیعی نوقابی؛ رحمت اله هوشمند زعفرانیه؛ مرتضی دهقانی؛ فاطمه دهقان


ارزش‌گذاری رفتاری سهام با استفاده از گروه‌بندی سه‌بعدی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 1-26

10.22051/jfm.2017.13177.1224

غلامرضا عسکرزاده؛ مریم خلیلی عراقی؛ هاشم نیکومرام؛ فریدون رهنمای رودپشتی