دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

انتخاب پرتفوی سهام جهت سرمایه گذاری و شناسایی شرکت های برتر با روش محدودیت ال و با استفاده از روش یادگیری ماشین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1398

10.22051/jfm.2019.24505.1968

فاطمه اژدری؛ فریدون رهنما رودپشتی؛ محسن حمیدیان؛ سیده محبوبه جعفری؛ علی باغانی


تأثیر هوش فرهنگی مدیران مالی بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1398

10.22051/jfm.2019.25367.2030

حسن احمدی؛ هاشم ولی پور؛ غلامرضا جمالی


ارایه الگوی راهبردی در انتخاب دارایی مالی با بازده مورد انتظار بالاتر بر اساس نقدشوندگی و تصمیم گیری چند شاخصه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1398

10.22051/jfm.2020.28384.2218

سیدحسن موسوی؛ قدرت‌الله طالب‌نیا؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ زهره حاجیها


الگوریتم کشف معاملات مشکوک (دستکاری‌شده) در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس مدل Pump and dump

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 فروردین 1399

10.22051/jfm.2020.29109.2255

حمید نورعلی دخـت؛ رضا تهرانی؛ سعید فلاح پور


ارائه مدلی برای تأثیر حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت بر نوآوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1399

10.22051/jfm.2020.27457.2161

فردین نظری؛ زاداله فتحی؛ حسین شفیعی


شاخص های مؤثر بر ارزیابی اوراق بدهی اسلامی در بازار سرمایه ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1399

10.22051/jfm.2020.25237.2021

حسن قالیباف اصل؛ سیده محبوبه جعفری؛ امیر عباس صاحبقرانی


تأثیر محیط های مختلف اطلاعاتی بر رابطه بین کیفیت افشاء و ریسک غیرسیستماتیک سهام: رویکرد تحلیل مؤلفه های اصلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1399

10.22051/jfm.2020.28406.2219

شکراله خواجوی؛ مهران جهاندوست مرغوب؛ ثریا ویسی حصار


تببین نقش منابع تامین مالی ادغام و اکتساب بر عملکرد شرکت ها بر اساس نظریه سلسله مراتبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1399

10.22051/jfm.2020.28047.2194

فاطمه ملکی امیری؛ سیدعلی نبوی چاشمی


گزارشگری مسئولیت‌پذیری اجتماعی و نقدشوندگی سهام: نقش تعدیل‌کنندگی نظارت خارجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1399

10.22051/jfm.2019.27461.2162

مهدی صفری گرایلی؛ یاسر رضائی پیته نوئی؛ داود حسن پور


شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های مؤثر بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران: مدلی مبتنی بر نگرش و رفتار سرمایه‌گذاران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1400

10.22051/jfm.2019.28079.2196

زهرا حسین زاده؛ زادالله فتحی؛ حسین شفیعی


طراحی مدل ارزیابی شکنندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1400

10.22051/jfm.2020.28688.2234

بهمن کیانی راد؛ بابک جمشیدی نوید؛ مهرداد قنبری؛ روح اله جمشیدپور


نقش عدم انعطاف‌پذیری مالی در تبیین ناهنجاری ارزشی با تاکید بر چرخه تجاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1400

10.22051/jfm.2020.25491.2038

محمدرضا مهربان پور؛ سید محمد علوی نسب؛ عزت الله عباسیان؛ طاهر پرکاوش


تأثیر افق سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران نهادی بر کارایی مدیریت و تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1401

10.22051/jfm.2020.30324.2326

علی بدیعی نژاد؛ افسانه توانگر حمزء کلائی؛ علی اسماعیل زاده مقری؛ نگار خسروی پور