تماس با ما

نشانی: تهران، میدان شیخ بهایی شمالی، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، طبقه چهارم- اتاق 402

کدپستی: 1993893973

 تلفن: 982188212578+

ساعت 12-10

رایانامه: jfm@alzahra.ac.ir

  https://jfm.alzahra.ac.ir/


CAPTCHA Image