تماس با ما

نشانی: تهران، میدان شیخ بهایی شمالی، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، طبقه سوم- اتاق 311

کدپستی: 1993893973

 تلفن: 982188212578+

ساعت 11:30-9:30

رایانامه: jfm@alzahra.ac.ir

  https://jfm.alzahra.ac.ir/


CAPTCHA Image