طراحی و اجرای نرم افزار استراتژی معاملات جفتی جهت استفاده در بازار سرمایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش مالی)، دانشگاه شاهد

2 کارشناس ارشد مهندسی مالی، دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده

هدف این پژوهش، طراحی نرم‌افزار و بررسی قابلیت اجرای استراتژی معاملات جفتی در بازار سهام ایران است. برای بررسی این استراتژی دو شرکت سرمایه‌گذاری [گروه توسعه ملی (وبانک) و صنعت بیمه (وبیمه) برای سال 1391] انتخاب و اطلاعات مربوط به قیمت سهام مورد نظر از نرم‌افزار ره‌آورد نوین استخراج شد. قبل از استفاده دو سهم فوق، قابلیت جفت شدن آن‌ها با استفاده از آزمون‌های همبستگی، پایایی و روابط بلندمدت بررسی شد تا اطمینان حاصل شود که آن‌ها از هر لحاظ قابلیت جفت شدن را دارند. پس از طراحی نرم‌افزار استراتژی معاملات جفتی، قابلیت اجرایی آن برای دو شرکت موردنظر بررسی شد که نتایج حاصل نشان داد این استراتژی قابل اجرا بوده و می‌توان از سیگنال‌های آن برای خرید و فروش استفاده نمود. همچنین بررسی‌های این پژوهش نشان می‌دهد جفت سهامی بیشتر قابلیت اجرای این استراتژی را دارد که حرکات قیمتی آن‌، مشابه نوسان‌های مقطعی (هفتگی، ماهیانه) بیشتر و دارای خاصیت بازگشت به میانگین می‌باشد. هر چه همبستگی بین قیمت جفت‌های معاملاتی و نوسان‌های مقطعی آن‌ها بیشتر باشد، قابلیت اجرای استراتژی و سودآوری آن نیز بیشتر می‌شود. لازم به ذکر است که برای طراحی نرم‌افزار از زبان برنامه نویسی C# استفاده شده است. این نرم افزار برای نخستین بار در کشور طراحی شده و استفاده از آن آسان و کاربر پسند است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Implementation of Pair Trading Strategy Software in Iran Stock Market

نویسندگان [English]

  • Jamal Jalilian 1
  • Mohsen Asgaripor 2
1 shahed university
2 university of science and culture
چکیده [English]

The purpose of this research is to design software and evaluate the implementation of the pair trading strategy in the stock market of Iran. In order to review this strategy, two companies - National Development Group (Bank) and Insurance Industry (Insurance) in 2013 - were selected and their stock prices were extracted from Rahavard Novin Software. Before using the above mentioned two stocks, their capability of getting paired were evaluated using correlation, reliability and long-term tests to make sure that they can be paired all respects regarded. After the design of pair trading strategy software, its implementation capability for two companies, named above, were investigated. The results showed that this strategy is applicable and its signals can be used for trading.  Also finding of this research proved that this strategy is more applicable for stock pairs which have similar price movements, more periodic volatilities (weekly, monthly) and the feature of mean reversion. The more the price of trading pairs and periodic volatilities are correlated, the more implementation capability of the strategy and its profitability will be. For designing this software, C# programming language was used. This software is designed for the first time in Iran and it is easy to use and user friendly.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pair trading strategy
  • neutral market
  • arbitrage and spreads
-      پاکیزه، کامران؛ اخوان چایجان، کوثر و صالحی، پیام (1391)، کاربرد استراتژی­ معاملات جفتی در بازار قراردادهای آتی سکه طلای بهار آزادی، نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی.
-     عسگری، محسن؛ ابو، زهرا (1391). بررسی اثربخشی استراتژی معاملات جفتی بر روی قراردادهای آتی سکه با ترکیب رویکردهای تصادفی و هم انباشتگی، سومینکنفرانسریاضیاتمالیوکاربردها، 11 و 12 بهمن ماه، دانشگاه سمنان.
-      Bolgun, E, .Kurun, E and Guven, S (2009) "Dynamic pairs trading strategy for the companies listed in the Istanbul stock exchange." International Review of Applied Financial Issues and Economics. Vol.1, pp.37-57.
-      Broussard, J.P,.Vaihekoski, M (2010) Profitability Of Pairs Trading Strategy In Finland, Portuguese Finance Network 6th Finance Conference
-            Caldeira, J. F., and Guilherme V. M. (2013)"Selection of a Portfolio of Pairs Based on Cointegration: A Statistical Arbitrage Strategy." Available at SSRN 2196391.
-            Chen, H., Chen, S., Li, F (2012). Empirical Investigation Of An Equity Pairs Trading Strategy, Electronic Copy Available At: Http://Ssrn.Com/Abstract=1361293
-      Cummins,R.L.(2010) Pairs-Trading: Testing the Consistency of a Statistical Arbitrage Investment Strategy,Erasmus University Rotterdam, Erasmus School Of Economics, Msc Economics & Business Master Specialization Financial Economics.
-      Ehrman, D. S(2006) The Handbook of Pairs Trading Strategies Using Equities Options, and Futures, Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. Published simultaneously in Canada.
-      Gatev, E., Goetzmann, W. N., and Rouwenhorst, K. G. (2006) Pairs Trading: Performance of a Relative-Value Arbitrage Rule. The Review of Financial Studies, 19(3):797-827.
-      Jacobs, B., Levy, K., & Starer, D. 1993. Long-Short Equity Investing. Journal of Portfolio Management, Vol.1. pp.52–64.
-      Lucey, M And Walshe, D (2011) European Equity Pairs Trading: The Effect Of Data Frequency On Risk And Return, Department Of Economics, University College Cork, College Road, Cork Ireland, Electronic Copy Available At: Http://Ssrn.Com/Abstract=2150217
-      Pizzutilo, Fabio (2013) A Note on the Effectiveness of Pairs Trading For Individual Investors, International Journal of Economics and Financial, IssuesVol. 3, No. 3, 2013, pp.763-771
-      Reiakvam, O. H & Thyness, S. B(2011) Pairs Trading In The Aluminum Market A Cointegration Approach,Master’s Thesis, Norwegian University of Science and Technology, Industrial Economics and Technology Management.
-      Vidyamurthy, G. (2004) “Pairs Trading: quantitative methods and analysis. John Wiley & Sons, Canada” Vol. 217.Wiley.
-      Whistler, M (2004). Trading Pairs Capturing Profits and Hedging Risk with Statistical Arbitrage Strategies, Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey published simultaneously in Canada.
-      Yuksel, A,.Yuksel, A,.Muslumov, A (2010) Pairs Trading with Turkish Stocks, Middle Eastern Finance and Economics, Issue 7, http://www.eurojournals.com/MEFE