اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2066
تعداد پذیرش 315
تعداد عدم پذیرش 1542

مقالات منتشر شده (از سال 1402)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مقالات 43
تعداد مشاهده مقاله 100817
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 6480
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 37 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 30 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 130 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 383 روز
درصد پذیرش 15 %