چک لیست ارسال مقاله

        ·              آیا مقاله بر اساس شیوه­ نامه مندرج در راهنمای نویسندگان تنظیم شده است؟

        ·            آیا اسامی نویسندگان و درجه علمی و ایمیل نویسندگان و نیز نویسنده مسئول در فایل Word مقاله در چکیده فارسی و در چکیده انگلیسی درج و در مشخصات نویسندگان آپلود شده­ است؟

        ·            آیا مقاله هم با نام نویسندگان و هم بدون نام نویسندگان آپلود شده­ است؟

        ·            آیا طبقه ­بندی JEL (حداقل 3مورد) و کلید واژه (حداقل 5 مورد) در چکیده فارسی و انگلیسی درج شده است؟

        ·            آیا تمامی اعداد در داخل متن و نمودارها و جداول و فرمول ها به صورت فارسی نوشته شده و اعداد اعشاری با علامت اعشار (/) نوشته شده و از نقطه یا کاما استفاده نشده است؟

        ·            آیا ذکر منابع در داخل متن و انتهای متن بر اساس استاندارد مجله(راهنمای نویسندگان) می باشد و تنها از منابعی که استفاده شده رفرنس داده شده است؟

        ·            آیا در انتهای مقاله بعد از منابع، چکیده انگلیسی با مشخصات کامل نویسندگان (مانند چکیده فارسی) درج شده­ است؟

        ·            آیا داده­ ها و مدل نرم افزاری در فایل جداگانه آپلود شده­ است؟

        ·            آیا تعداد صفحات مقاله و فونت و اندازه قلم مطابق شیوه نامه فصلنامه تنظیم شده ­است؟

        ·            آیا فرم تعهدنامه و تعارض منافع (که در پایین صفحه راهنمای نویسندگان قرار دارد) دانلود، تکمیل و امضاء شده و در قسمت اضافه کردن فایل ها آپلود شده است؟