پرسش‌های متداول

هزینه بررسی ,و یا پذیرش مقاله چگونه پرداخت می شود؟

پرداخت هزینه صرفا، از طریق سامانه و به صورت آنلاین است


روی کد مقاله کلیک نموده و در مرحله بعد ی"شروع پرداخت" را انتخاب نمایید تا به صفحه پرداخت وارد شوید.


 لازم بذکراست درصورت پیغام خطا، میتوانید  مرورگر خود را  تغییر دهید.

چقدر مهلت برای پرداخت هزینه وجود دارد؟

مهلت پرداخت هزینه نهایتا یک هفته از تاریخ ارسال ایمیل پرداخت هزینه است .

چرا مقاله را در پنل کاربری خود مشاهده نمیکنم؟

فقط نویسنده ای که هنگام ارسال مقاله در سامانه به عنوان نویسنده مسئول مکاتبات معرفی شده است، می تواند مقاله را در پنل کاربری خود مشاهده کند .

فرم تعهدنامه و تعارض منافع را از کجا تهیه کنم؟

در بخش راهنمای نویسندگان فایلها قابل دسترسی است.


 


https://jfm.alzahra.ac.ir/journal/authors.note


 

آیا پس از چاپ مقاله، نسخه چاپی ارسال می شود؟

خیر. در راستای مدیریت سبز، نشریه به صورت کاغذی چاپ نمیشود و نویسندگان می توانند فایل مقاله خود را دانلود نمایند. 


 


همچنین در صورت نیاز فایل کلی هرشماره و تصویر جلد را نیز میتوان دانلود کرد.

فایل بازنگری شده مقاله را چگونه ارسال نمایم؟

نویسنده ای که به عنوان نویسنده مسئول مکاتبات مشخص شده است، به صفحه شخصی خود مراجعه نموده و در بخش مقالات نیازمند بازنگری با کلیک روی کد مقاله، امکان بارگذاری فایلهای بازنگری شده، پاسخ به داوران و... را دارد.

آیا می توان فایل بازنگری شده مقالات را به ایمیل مجله و یا سردبیر ارسال نمود؟

خیر


ارسال فایل بازنگری شده مقالات فقط از طریق سامانه نشریه امکانپذیر است.

آیا می توان از طریق ایمیل نشریه هم مقاله را ارسال کرد؟خیر. ارسال فایل مقاله به ایمیل نشریه مجاز نیست و اینگونه مقالات بررسی نخواهند شد.