بررسی و تحلیل واکنشهای رفتاری در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری مالی دانشگاه آزاد

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده اقتصاد و مدیریت،

چکیده

پژوهش‌های مبتنی بر مالی رفتاری نشانگر ورود استثناهای فراوانی در بازارهای مالی می‌باشد و نتایج حاصل از آنها مشخص می‌سازد که پدیده‌های روانشناختی نقش مهمی در تعیین رفتار بازارهای مالی دارند.
در این پژوهش با اتکاء به مبانی نظری مالی رفتاری به بررسی واکنشهای رفتاری سرمایه‌گذاران در بازه‌های زمانی مختلف پرداخته شده است و براساس سری زمانی داده‌های مربوط به شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1385 تا 1389 الگوی متناسب با بورس اوراق بهادار تهران بطور کلی ارائه گردیده است. ابزار آماری مورد استفاده تجزیه و تحلیل موجک می‌باشد که با قدرت تببین کنندگی و تفکیک مقیاس‌های زمانی امکان تحلیل بر روی شرکت‌های نمونه آماری را فراهم می‌آورد.
نتایج پژوهش نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران پس از اخبار خوب یا بد، در بازه‌های زمانی مختلف، متفاوت عمل می‌کنند. به‌گونه‌ای که در مقیاس زمانی بلندمدت واکنش رفتاری سرمایه‌گذاران قابل ملاحظه‌تر از مقیاس زمانی کوتاه‌مدت می‌باشد. همچنین بازدهی سرمایه‌گذاری حاصل از تغییرات قیمت نیز در بازه‌های زمانی مختلف بعد از اخبار خوب و بد متفاوت است. این بازدهی در کوتاه‌مدت هم جهت با تغییرات سود هر سهم ( EPS) حرکت می کند ولی در بلندمدت در خلاف جهت آن.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Behavioral Reactions An Analysis Based on the Data Derived from the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

 • hamidreza vakilifard 1
 • ali saeedi 2
 • akbar eftekhari 2
2 islamic azad university
چکیده [English]

Throughout the field of behavioral finance, researchers faced with many exceptions in the financial markets, concluded that psychological phenomena play a major role in determining the behavior of the financial markets. In this research, different types of investors’ behavior are recognized in different time scales.
A general model for the Tehran Stock Exchange was designed, using the time series data, from 2006 to 2010. Wavelet analysis was utilized as a statistical and analytical tool to explain trait and multi resolution.
The research results show that investors exhibit different reactions after good or bad news. Their reactions on a long term scale are more distinct from those in the short term. The return of investment derived by price is different in various periods after good or bad news; it has the same trend as the direction of EPS adjustment in the short term. But this trend is not recognized in the long term, and is rather reversed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Behavioral Finance
 • Investors' Behavior
 • Over &
 • amp
 • Under Reaction
 • Wavelet
 • اسلامی بیدگلی، غلامرضا،‎‏ عبده تبریزی، حسین، محمدی، شاپور و‎‏ شمس،شهاب الدین(1388)‏‎، «بررسی زمان مقیاس مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای از طریق تبدیل موجک»‏، ‎‏بررسیهای حسابداری و حسابرسی‏‎، ‎‏۵۸‏،‎‏۱۰۲۴‏‎-‎‏۸۱۶۱ ‏‎، ‎‏۵۲‏‎-‎‏۳۵‏‎
 • بهرادمهر، نفیسه، (1387) «پیش بینی قیمت نفت خام با استفاده از هموارسازی موجک و شبکه عصبی مصنوعی»، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال پنجم، شماره 18، 81-98
 • پاکیزه، کامران، دبیریان، منوچهر و جعفری، ابوالفضل(1389)، «بررسی رابطه میان بازدهی سهام و تورم بااستفاده از تجزیه و تحلیل موجک در بورس اوراق بهادار»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، در حال چاپ،شماره 43، 70-45
 • خلیلی شورینی، سیاوش(1385)، «روشهای پژوهش در علوم انسانی»، انتشارات یادواره کتاب، تهران،
 • سعیدی، علی و فرهانیان، سیدمحمدجواد،(1390) «مبانی اقتصاد و مالی رفتاری»، انتشارات شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، تهران،
 • عباسی نژاد، حسین‏،‎‏ محمدی، شاپور‏(1385)، «نظریه موجک و کاربرد آن در تحلیل سیکلهای تجاری»‏، ‎‏تحقیقات اقتصادی، ‎‏۷۵‏، ‎‏۸۹۶۹‏‎-‎‏۰۰۳۹‏‎، ‏۲۰‏‎-‎‏۱‏‎
 • هیبتی، فرشاد و نیکومرام، هاشم و موسوی، سیدرضا(1390)، «تئوری مالی»، انتشارات پژوهشکده اموراقتصادی، تهران
 • نیکومرام، هاشم و سعیدی، علی(1387) «اندازه‌گیری عکس­العمل رفتاری سرمایه‌گذاران در بازار سهام»، جستارهای اقتصادی
  • Algina,J.,Olejnik,S.,(2003)“Sample Size Tables for Correlation
   Analysis with Applications in Partial Correlation and Multiple Regression Analysis, Multivariate Behavioral Research
   ”, 38(3), 309-323
  • Barberis, Nicholas, Thaler, Richard, (2003)“ASurvey of Behavioral Finance”, Handbook of the Economics of Finance, Elsevier Science B.V.
  • Bilinski, Pawel, Strong, Norman, (2011) “Managers’ Private Information, Investor Underreaction and Long-Run SEO Performance”, European Financial Management Journal, V12, pp.
  • Cheng Fan-fah & AnnuarNasir, (2008) " The Effect of Financial Risks on the Earning Response in Australia Bank Stocks", Journal of Money, Investment and Banking , Issue 6 , pp.17-27
  • Daubechies, I., (1992) Ten Lectures onWavelets. SIAM, Philadelphia
  • Dennis J. Chambers  & Robert N. Freeman & Adam S.Koch ,(2004) "The Effect of Risk on Price Responses to Unexpected Earning"
  • Fourier, J., (1808) Mémoiresur la propagation de la chaleurdans les corps solides. présenté le 21 décembre 1807 à l'Institut national – Nouveau Bulletin des sciences par la Sociétéphilomatique de Paris. I. Paris: Bernard. pp. 112–116
  • Gallegati, M., (2008) Wavelet analysis of stock returns and aggregate economic activity. Computational Statistics & Data Analysis, 52, pp. 3061 – 3074
  • Gongmeng Chen, Kenneth A. Kim, John R. Nofsinger, Oliver M. Rui,(2007)“Trading performance, disposition effect, overconfidence, representativeness bias, and experience of emerging market investors”, Journal of Behavioral Decision Making, Volume 20, Issue 4, pages 425–451
  • GulnurMuradoglu, AslihanSalih, and Muhammet Mercan, (2005)“A Behavioral Approach to Efficient Portfolio Formation”, CUBS Faculty of Finance, Working Paper
  • Hens, Thorsten, Bachmann, Kremena, (2012)“Behavioural Biases”, Behavioural Finance for Private Banking, Published Online
  • Ilmanen, Antti ,(2012)“Behavioral finance, Expected Returns: An Investor's Guide to Harvesting Market Rewards”, Published Online
  • Ishikawa, asaya, Takahashi, Hidetomo,(2010) “Overconfident managers and external financing choice”, Review of Behavioral Finance Journal,Volume 2, Issue 1, pages 37–58
  • Jaffard, S., Meyer Y. & Ryan R.,(2001)“Wavelets: Tools for Science & Technology Society for Industrial Mathematics
  • Mallat, S.,(1989)A theory for multiresolution signal decomposition: the wavelet representation. IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. 11, 674–693
  • Puetz, Alexander, Ruenzi, Stefan, (2011)“Overconfidence Among Professional Investors: Evidence from Mutual Fund Managers”, Journal of Business Finance &Accounting,Volume 38, Issue 5-6, pages 684–712
  • Ricciardi, Victor, (2008) “The Psychology of Risk: The Behavioral Finance Perspective”, Handbook of Finance
  • Ricciardi, Victor, (2005) “A Research Starting Point for the New Scholar: A Unique perspective of Behavioral Finance”, Social Science Research Network, March 2005
  • Schijven, Mario, A. Hitt, Michael,(2012)“The vicarious wisdom of crowds: toward a behavioral perspective on investor reactions to acquisition announcements”, Strategic Management Journal, Volume 33, Issue 11, pages 1247–1268
  • Subrahmanyam, Avanidhar, (2008) “Behavioural Finance: A Review and Synthesis”, European Financial Management, Volume 14, Issue 1, pages 12–29
  • Taylor-Powell, E., (1998) “Sampling.” Program Development and Evaluation, University of Wisconsin Extension. G3658-3