بررسی واکنش نامتناسب سرمایه‌گذاران در بازار سهام ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد کاربردی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد مالی دانشگاه تهران

10.22051/jfm.2021.33444.2432

چکیده

هدف این مقاله ارزیابی دو تورش‌ رفتاری بیش‌واکنشی وکم‌واکنشی سرمایه‌گذاران در بازار سهام ایران و بیان رابطه آنها با تورش دیگری به نام رفتار گله‌ای است. منظور از تورش‌های رفتاری در بازار سرمایه، وضعیتی است که فرد بنا به دلایل منطقی یا غیر منطقی اطلاعات و تحلیل‌های شخصی خود را نادیده گرفته و تاثیرپذیری‌اش از اخبار، تحولات اقتصادی، سیاسی و.... منجر به واکنش به موقع یا به اندازه و یا هر دو به تحولات بازار نبوده و سبب فاصله از بازار کارا خواهد شد. در این پژوهش از مدل باربریز و همکاران برای ارزیابی بیش‌واکنشی و کم‌واکنشی و همچنین از مدل لاکونیشوک برای بررسی رفتار توده‌وار سرمایه‌گذاران استفاده شده است. برای این منظور از داده-های روزانه قیمت سهام و حجم معاملات سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1392 لغایت 1398 استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که بیش‌واکنشی، کم‌واکنشی و نیز رفتار توده‌وار سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران در طول دوره بررسی وجود داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Disproportionate Reaction of Investors in the Iran Stock Market

نویسندگان [English]

  • Ghahreman Abdoli 1
  • Mohammad Heidari 2
1 Professor of Applied Economics, University of Tehran
2 PhD Student in Financial Economics, University of Tehran
چکیده [English]

The purpose of this paper is to evaluate the two behavioral biases, overreaction, and underreaction, of investors in the Tehran Stock Exchange (TSE) and to express their relationship with another bias called herd behavior. Meaning of behavioral biases in the capital market is the situations in which a person with rational or irrational reasons ignores his personal information and his influence by News, economic and political evolutions, etc., which will not lead to an on-time or sufficient reaction or both to the market evolutions and will cause a gap in comparison to the efficient market. In this study, Barberise et al.'s model was used to evaluate overreaction and underreaction, and the Laconishok model to examine the behavioral biases of investors. For this purpose, the daily data of stock prices and stock trading volume of companies listed on the Tehran Stock Exchange between 2013 to 2019 have been used. The results show that the overreaction, underreaction, and herding behavior of TSE investors existed during the studied period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Over reaction
  • Herding
  • Trading Volume
  • Stock Price
  • Underreaction