تحلیل وضعیت ثبات مالی صنعت بیمه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 دانشـــــیار گـــــروه اقتصـــــاد، واحـــــد فیروزکـــــوه، دانشـــــگاه آزاد اســـــلامی

4 استادیارگروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

10.22051/jfm.2021.36817.2572

چکیده

وقوع بحران‌های مالی گسترده و افزایش میزان نگرانی ها نسبت به نابرابری‌های موجود، معرفی زیرشاخص‌های ثبات‌مالی توسط نهادهای بین‌المللی را برای شرکت‌های بیمه به دنبال داشته است. بروز هرگونه مشکلات مالی و متعاقب آن رسوایی تحت عنوان ورشکستگی مالی و اقتصادی، در شرکت‌های بیمه، نه تنها سهامداران آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه بسیاری از افراد جامعه از جمله بیمه‌گذاران و سایر ذینفعان را از نتایج این آسیب‌ها متضرر خواهد کرد. از آنجا که ناظرین صنعت بیمه نیازمند دستیابی به یک ابزار کارآمد برای بررسی و شناخت چالش‌های درونی صنعت بیمه کشور هستند و در این میان شاخص های تک‌بعدی توان و استحکام لازم را برای بیان آثار این گونه چالش‌ها را ندارند، هدف این مقاله محاسبه شاخص ترکیبی ثبات‌مالی برای صنعت بیمه با توجه به آمار و اطلاعات سری‌زمانی 1397-1385 شرکت های بیمه است. شاخص ترکیبی ثبات مالی با استفاده از 27 زیر شاخص احصاء شده از ادبیات نظری و تجربی و روش مولفه های اصلی محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت صنعت بیمه با روند نزولی ثبات مالی مواجه است ولی در کوتاه مدت دارای روند نوسانی است. روند نزولی بلندمدت شاخص ثبات مالی بیانگر وضعیت بحرانی صنعت بیمه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Financial Stability of the Iranian Insurance Industry

نویسندگان [English]

  • Abdolreza Iesvand Heidari 1
  • Mir hossein Mousavi 2
  • Saleh Ghavidel Dostokoue 3
  • Esmaeel Safarzadeh 4
1 PhD student in Economics, Islamic Azad University, Firoozkooh Branch
2 Associate Professor of Economics, Alzahra University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Economics, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University
4 Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Social and Economic Sciences, Al-Zahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The occurrence of the financial crises and increasing concerns about existing inequalities have led to the introduction of financial stability sub-indicators by international institutions for insurance companies. The occurrence of any financial problems and the subsequent scandal, known as financial and economic bankruptcy in insurance companies, not only affects their shareholders, also affects many members of society, including insurers and other stakeholders. Since insurance industry observers need to achieve an efficient tool to study and identify the internal challenges of the country's insurance industry, and in the meantime, one-dimensional indicators do not have the necessary strength to express the effects of such challenges, the purpose of this article is to calculate the combined financial stability index for the insurance industry according to the statistics and information between 2006 to 2018 of insurance companies. The combined index of financial stability has been calculated using 27 sub-indices from the theoretical and experimental literature and the principal components method. The results show that in the long run, the insurance industry is facing a downward trend in financial stability, but in the short run, it is fluctuating. The long-term downward trend of the financial stability index indicates the critical situation of the insurance industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Stability
  • Financial soundness
  • Insurance Industry
  • principle Component
  • Combined index