دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 10، مهر 1394، صفحه 1-191 (پیاپی 10) 
درماندگی مالی به عنوان عاملی برای وقوع مدیریت سود

صفحه 25-47

10.22051/jfm.2015.2262

ناصر ایزدی نیا؛ غلامرضا منصور فر؛ موسی رشیدی خزایی